Tillbaka

Breda modulkombinationer är tillåtna bara till årets slut

Breda modulkombinationer är tillåtna bara till årets slut

Pressmeddelande 09.02.2006 15.36 sv

Från början av 2007 får man i Finland inte längre använda fordonskombinationer med en total längd på över 22 meter - alltså modulkombinationer - och en bredd på 2,60 meter.

Bestämmelsen baserar sig på ett direktiv som trädde i kraft 1996, enligt vilket en fordonskombination som är över 22 meter lång får vara högst 2,55 meter bred.

Det undantag som godkänns enligt direktivet är isolerade karosser för kyl- eller värmetransporter, som också i fortsättningen får vara 2,60 meter breda.

Kommunikationsministeriet har meddelat att undantagstillstånd beträffande kravet på bredden inte kan beviljas, varken allmänt eller för enskilda fordon. Ministeriet motiverar sin ståndpunkt med att Europeiska komissionen har svarat entydigt nekande på en förfrågan om att ändra direktivet, om dess tillämpning eller om att förlänga övergångsperioden.

Sådana kombinationer av lastbil och släpvagn som avses i direktivet finns det i Finland 2500-3000 stycken och antalet växelflak är ungefär tusen. Enligt transportbranschens beräkningar skulle det kosta 42-70 miljoner euro att göra dem smalare till den tillåtna bredden.

Under slutskedet av den tio år långa övergångsperioden framgick det att trots att man varit medveten om författningen hade transportbranschen i oroväckande grad tagit i bruk modulkombinationer som från början av 2007 kommer att strida mot direktivet. Av den orsaken förbjöd man i Finland i oktober 2004 ibruktagandet av nya 2,60 meter breda och över 22 meter långa fordonskombinationer som inte är värmeisolerade.

Ytterligare information
överdirektör Harri Cavén, tfn 0400 607 848