Tillbaka

Bredare täckning för SVT Europa

Bredare täckning för SVT Europa

Pressmeddelande 18.01.2007 14.37 sv


Sveriges televisions sammansatta kanal börjar sändas i en stor del av Finland. Statsrådet beviljade den 18 januari Rundradion koncession för att fortsätta distribuera sändningarna från Sveriges television.

Enligt koncessionen bör de digitala sändningarna av SVT Europa från början av september täcka ett område som bebos av minst 59 procent av finländarna. Från början av december bör täckningen utvidgas till 80 procent. Det krävs ett programkort för att man skall kunna motta programmet.

Genom arrangemanget tryggas sändningarna från Sveriges television också digitalt. Finland övergår helt till digitala sändningar den 31 augusti 2007.

I Österbotten ser man digitalt också i fortsättningen Sveriges televisions kanaler SVT 1 och SVT 2. I Vasaregionen beviljades Vasa Läns Telefon nätkoncessionen och koncessionerna för att sända program. I nätet kan man förmedla också andra televisionskanaler. Programkoncessioner beviljades också När-TV och KRS-TV för att fortsätta verksamheten med lokala kanaler i digital form i Närpes- och Kristinestadsregionen.

Koncession för att sända SVT söktes av sex företag. Förutom av Rundradion söktes koncession av Boxer TV Access AB, MTV Oy, Digi TV Plus Oy, Canal Digital Finland Oy och Swelcom Oy. Den enda som ansökte om nätkoncession i Vasaregionen var Vasa Läns Telefon Ab. Programkoncessionerna i regionen söktes av Vasa Läns Telefon Ab, KRS-TV rf och När-TV rf.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601