Bredband för samhällsomfattande tjänster ska ha en hastighet på 5 Mbit/s

Pressmeddelande 21.10.2021 13.30 fi sv en

(Bild: Ira Niva / Shutterstock)

Hastigheten för bredband för samhällsomfattande tjänster, dvs. för en ändamålsenlig internetanslutningstjänst, höjs från den nuvarande nivån på 2 megabit per sekund till 5 megabit per sekund.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 21 oktober 2021. Förordningen träder i kraft den 25 oktober 2021.

Enligt förordningen räcker det emellertid att internetförbindelsens minimihastighet i den inkommande trafiken är minst 3,5 Mbit/s, normalhastighet minst 4,5 Mbit/s och maximihastighet minst 5 Mbit/s.

Med minimihastighet avses en anslutnings minimihastighet, som i regel alltid uppnås. Normalhastighet är den hastighet som uppnås till 90 procent under varje mätperiod på fyra timmar. Maximihastighet är den hastighet som uppnås åtminstone en del av tiden.

Vad är bredband för samhällsomfattande tjänster?

Samhällsomfattande tjänster är ett skyddsnät i sista hand och en garant för tillgången till basservice, om det inte finns marknadsmässiga lösningar att tillgå. De samhällsomfattande tjänsterna gäller konsumenter och mikroföretag.

Transport- och kommunikationsverket kan utse ett teleföretag till ett företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i ett visst geografiskt område. I nuläget har det utsetts företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster främst i glesbygdsområden i norra Lappland samt vid östgränsen.

Mer information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, tfn 050 475 2740