Bredband snabbare och billigare –lagförändring sätter fart på bredbandsmarknaden

Pressmeddelande 29.04.2004 00.00 sv

Utbredningen av bredbandsförbindelser skall göras snabbare med hjälp av en lagförändring. Målet är att bredbandsförbindelserna skall bli billigare genom att man ger Kommunikationsverket en möjlighet att i enskilda fall reglera prissättningen av förbindelserna mellan operatörerna.

Med dessa medel förverkligar man målen för den bredbandsstrategi som regeringen godkände i januari; till slutet av år 2005 strävar man till att det i Finland skall finnas en miljon bredbandsförbindelser.

Regeringen beslutade om innehållet i ändringsförslaget till kommunikationsmarknads-lagen torsdagen den 29 april. Republikens president har för avsikt att ge propositionen till riksdagen på fredagen.

Med lagförändringen ges Kommunikationsverket en möjlighet att vid behov fastställa de högsta priserna för abonnentförbindelserna. Man befattar sig inte med kundpriserna för bredbandsförbindelser. I europeiska prisjämförelser för bredbandsförbindelser har Finland placerat sig bland de dyraste länderna. I synnerhet i glesbygdsområden är priserna höga.

Det riksomfattande antalet bredbandsförbindelser har fördubblats under de senaste sex månaderna. Man uppskattar att det nu finns drygt 700 000 förbindelser.

- Bredbandsförbindelser skaffas nu med hög fart till hemmen och det är mycket viktigt att få jämlika förhållanden över hela landet så snabbt som möjligt. Därför var det viktigt att förverkliga lagförändringen om reglering av prissättningen för bredband med brådskande tidtabell, konstaterar kommunikationsminister Leena Luhtanen.

Med förändringen i kommunikationsmarknadslagen gör man också priserna lägre för att ringa från en trådtelefon till en mobiltelefon. Det förverkligar man genom att öka konkurrensen i prissättningen av samtal från trådtelefon till mobiltelefon.

Tilläggsinformation:
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn (09) 160 28392 eller 0500 812 505
konsulterande tjänstemannen Riku Ahola, tfn (09) 160 28609 eller 0400 693 253