null Bredbandsforum satsar på snabbare webb

Bredbandsforum satsar på snabbare webb

Nyhet 17.02.2011 10.59 fi sv

Bredbandsforum är en mötesplats där experter och opinionsbildare inom kommunikation samlas för att diskutera snabba bredbandsförbindelser och de möjligheter som de erbjuder. Årets Bredbandsforum i regi av Kommunikationsministeriet gick av stapeln den 16 februari i Helsingfors.

Kommunikationsminister Suvi Lindén sade i sitt anförande att det är mycket viktigt för bredbandsutvecklingen i Finland att teleföretagen investerar i snabba bredbandsnät byggda på kommersiella grunder i städer och tätorter. För att vi ska kunna uppnå det nationella bredbandsmålet före utgången av 2015 måste vi satsa på de områden där 95 procent av finländarna bor, sade Lindén.

Förutom Lindén stod också Estlands ekonomi- och kommunikationsminister Juhan Parts på estraden och framförde sin syn på informationssamhällets utveckling i Estland. Programmet kompletterades med flera intressanta anföranden av experter på den finska bredbandsmarknaden.

Läs mer om Bredbandsforum 2011 på finska på webbplatsen Laajakaistafoorumi. Videoinspelningar av anförandena finns tillgängliga på webben från den 17 februari.