null Bredbandsstödet: 41 kommuner i den lägsta klassen för finansieringsandelen

Bredbandsstödet: 41 kommuner i den lägsta klassen för finansieringsandelen

Pressmeddelande 08.04.2010 13.44 fi sv

Regeringen har utsett 41 kommuner, vars finansieringsandel av bredbandsprojekt som får offentligt stöd är åtta procent av kostnaderna.

Jord- och skogsbruksministeriet hämtar senare till regeringsbehandling en förteckning över de kommuner som har en finansieringsandel på 22 procent. I resten av kommunerna är finansieringsandelen 33 procent av kostnaderna för projekten.

I de kommuner som har den lägsta och den högsta finansieringsandelen används statliga medel för stödet. I de kommuner vars finansieringsandel bestäms till 22 procent kommer stödet från EU:s utvecklingsmedel för landsbygden.

Kommunernas finansieringsandel bestäms av kommunernas ekonomiska bärkraft, befolkningstätheten samt bredbandsprojektens omfattning och kostnader.

För statligt stöd till bredbandsprojekten har reserverats totalt 66 miljoner euro för perioden 2010-2015. Om stödet ansöks från Kommunikationsverket.

För projekt i de kommuner som har den lägsta finansieringsandelen på åtta procent reserveras 45 miljoner euro i statliga medel. Så vill man göra det möjligt att bygga bredband också i sådana kommuner, vars ekonomiska situation annars hindrar att projekten genomförs.

Förteckning över kommuner vars finansieringsandel är åtta procent:

Enare, Lappland
Enontekis, Lappland
Halsua, Mellersta Österbotten
Hartola, Päijänne-Tavastland
Hyrynsalmi, Kajanaland
Ilomants, Norra Karelen
Kemijärvi, Lappland
Kittilä, Lappland
Kivijärvi, Mellersta Finland
Kolari, Lappland
Kuhmo, Kajanaland
Kuhmoinen, Mellersta Finland
Lavia, Satakunta
Luhanka, Mellersta Finland
Multia, Mellersta Finland
Muonio, Lappland
Pelkosenniemi, Lappland
Pello, Lappland
Pielavesi, Norra Savolax
Posio, Lappland
Pudasjärvi, Norra Österbotten
Puolanka, Kajanaland
Puumala, Södra Savolax
Ranua, Lappland
Rautavaara, Norra Savolax
Ristijärvi, Kajanaland
Salla, Lappland
Savukoski, Lappland
Siikainen, Satakunta
Siikalatva, Norra Österbotten
Sodankylä, Lappland
Sotkamo, Kajanaland
Suomenniemi, Södra Karelen
Suomussalmi, Kajanaland
Taivalkoski, Norra Österbotten
Tervola, Lappland
Utajärvi, Norra Österbotten
Utsjoki, Lappland
Vaala, Kajanaland
Yli-Ii, Norra Österbotten
Övertorneå, Lappland

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Juha Parantainen, tfn (09) 160 28383 eller 040 756 9601