Budgetpropositionen för 2007: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde får 1,77 miljarder euro

Pressmeddelande 12.09.2006 09.08 sv

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås få 1 773 miljoner euro (1,5 miljarder utan mervärdesskatt) för år 2007. Summan är 23 miljoner euro större än den egentliga budgeten för 2006.

Under budgetåret påbörjas sex nya vägprojekt, tre banprojekt och en havsfarled. För vägprojekten föreslår regeringen totalt 119 miljoner euro, för banprojekten 36,2 miljoner euro och för att bygga farleder 14 miljoner euro. Dessutom föreslås att 53,8 miljoner euro används för trafiklederna i anslutning till hamnen i Nordsjö.

Vägprojekt som inleds under nästa år är avsnittet mellan Villmanstrand och Imatra på riksväg sex, avsnittet mellan Åboleden och Vallberget på Ring I, avsnittet vid Kemi och broarna på riksväg fyra, avsnittet mellan Kyrkslätt och Stensvik på stamväg 51, avsnittet Lusi-Vaajakoski på riksväg fyra samt vägen genom Nyslotts centrum på riksväg 14. Man har enats om att år 2008 inleda en grundlig reparation av avsnittet Lusi-S:t Michel på riksväg fem.

Nya banprojekt som inleds är grundliga reparationer av banavsnitten Seinäjoki-Uleåborg och Lahtis-Luumäki samt bangårdsarbetena i Mellersta Böle.

I regeringens budgetproposition ingår också byggandet av väganordningar vid gränsstationen i Vaalimaa och en tidigareläggning av projektet att förbättra farleden till Fredrikshamn. Byggandet av hamnfarleden skulle genomföras så att Fredrikshamn och kommunerna i regionen skulle stå för byggnadskostnaderna och staten skulle ersätta dem år 2010. Kostnaderna för projektet är 9,8 miljoner euro.

Basväghållningen föreslås få 572 miljoner euro och basbanhållningen 293 miljoner euro. Farleder och isbrytning föreslås få 94 miljoner euro.

De enskilda vägarna stöds enligt budgetförslaget med 12 miljoner euro.

För inköp och utveckling av tjänster inom kollektivtrafiken föreslår regeringen ett anslag på 52,6 miljoner euro, av vilket 10,9 miljoner skulle användas för inköp av tjänster inom närtågstrafiken och 25,6 miljoner för köp av buss- och taxiturer på landsbygden. För inköp inom fjärrtågstrafiken skulle dessutom användas 30,4 miljoner euro. Flygtrafiken från Helsingfors till Nyslott och Varkaus stöds med en miljon euro. Till utgången av 2007 har man beslutat stöda persontrafiken på direktbanan Helsingfors-Lahtis med tre miljoner euro.

För stödet till pressen föreslår regeringen för nästa år 14,3 miljoner euro, av vilket 150 000 euro används för att stöda produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster.Ytterligare information

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
avdelningschef Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
chefen för trafikinfrastrukturenheten Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438520
chefen för trafikserviceenheten Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794