Budgetpropositionen för 2011: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde får 2 mrd euro

Nyhet 10.09.2010 11.35 fi sv en

Regeringen föreslår att kommunikationsministeriets förvaltningsområde får anslag på 2 044,6 miljoner euro för år 2011.

För den trafikpolitiska sektorn föreslås sammanlagt 1 642,3 miljoner euro, av vilket trafiknätets andel är 1 414,8 miljoner. Ett av de centralaste projekten i budgetpropositionen är det fortsatta grundliga reparationsarbetet på banavsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg.

För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 19,2 miljoner och för forskning, det vill säga för Meteorologiska institutets verksamhetskostnader 40,5 miljoner euro.

I anslutning till budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen om att Lotsverket ska omvandlas till aktiebolag.