Bussarnas seriebiljetter blir dyrare i december

Pressmeddelande 20.10.2005 15.59 sv

Priset på smartkort för 44 resor i busstrafiken stiger den 1 december med i medeltal fyra procent. Seriebiljetter som köpts före början av december godkänns utan prisförhöjning under biljettens giltighetstid.

Det grundpris som är bas för prissättningen av seriebiljetter för en resa på högst sex kilometer stiger från 2,20 euro till 2,28 euro. På motsvarande sätt stiger grundpriset för en resa på högst 100 kilometer från 12,07 euro till 12,55 euro.

Rabatten på smartkort för 44 resor är 25 procent av det grundpris som ministeriet fastställt. På skolskjutsar är rabatten 50 procent för barn under 12 år.

Senaste gång taxorna på seriebiljetter höjdes var i februari detta år, då priset på de seriebiljetter ministeriet fastställer steg med 5,4 procent.

Fastställandet av taxor slutar i sommar

Samtidigt beslutade kommunikationsministeriet att från början av juli 2006 fastställer ministeriet inte längre taxorna för 44 resors smartkort. Undantagen är seriebiljetterna för grundskolelever, yrkesskolelever och gymnasister, som också i fortsättningen fastställs av ministeriet.

Efter det beslutet trätt i kraft kan bussbolagen själva prissätta biljetten för 44 resor eller följa Matkahuoltos prissättning av seriebiljetter. Företagen har också hittills själva bestämt priset på engångsbiljetter och andra seriebiljetter.


Ytterligare information

inspektör Harri Uusnäkki, tfn (09) 160 28547