Byggandet av bredband i glesbygden underlättas

Nyhet 28.06.2017 12.32 fi sv

Det offentliga stödet för byggande av bredband utvidgas. En lagändring som gäller byggande av bredband träder i kraft den 15 juli 2017.

Lagändringen rör projektet Snabbt bredband, som startade år 2010 och syftar till att främja byggandet av bredband i glesbygden med offentligt stöd. Målsättningen med lagändringen är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för både nya och gamla bredbandsprojekt och därmed förbättra tillgången till snabbt bredband i synnerhet i småhus- och glesbygdsområden.

Lagändringen förbättrar verksamhetsförutsättningarna för både nya och gamla projekt. När det gäller nya projekt blir den stödberättigade andelen av projektet större, då stöd inte längre beviljas på basis av befolkningstätheten i området.

För gamla projekt i sin tur förbättras verksamhetsförutsättningarna genom att olika tilläggsstöd tillåts för projekt som inletts före lagändringen 2012, bland annat i form av garantier och förmånliga lånevillkor.