Byte av operatör intresserar inte längre finländarna

Pressmeddelande 17.06.2008 16.49 fi sv

Antalet kunder som bytt operatör för sin mobiltelefon har minskat till en tredjedel av det antal som bytte operatör 2005. Internetsamtalen blir småningom vanligare i hushåll och företag samtidigt som allt fler avstår från trådtelefonen. Det framgår av Teletjänstundersökningen, som kommunikationsministeriet låtit göra.

På basen av undersökningen verkar priserna hos konkurrerande företag locka mindre än tidigare. Av privatkunderna hade 13 procent bytt operatör under det senaste året, medan andelen år 2005 var 39 procent. Företagens villighet att byta hade sjunkit från 15 till 9 procent.

Internetsamtalen (VoIP) intresserar allt fler finländare, men än så länge används de bara av var tionde. Andelen användare har emellertid nästan fördubblats sedan 2005. Av hushållen har 42 procent för avsikt att avstå från sin trådtelefon.

I företagen har internetsamtal blivit vardag och de används av nästan en femtedel.

Bland privatkunderna känner man ännu inte särskilt bra till de problem med dataskyddet som internetsamtalen medför. I företagen känner man väl till riskerna.

Finländarna är fortsättningsvis relativt nöjda med teletjänsterna, även om nivån på tjänsterna, så som tjänstens hastighet, fortsättningsvis har sjunkit.

I undersökningen som kommunikationsministeriet låter göra mäts finländarnas syn på teletjänsterna med omkring två års mellanrum. För undersökningen intervjuades 2102 kunder hos telebolagen per telefon.


Ytterligare information:
forskare Mikael Åkermarck, tfn (09) 160 28 396, 0400 533 847