null Cybersäkerhetscentret får tilläggsfinansiering

Cybersäkerhetscentret får tilläggsfinansiering

Pressmeddelande 09.04.2020 14.40 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: KM, Statsrådet/Laura Kotila)

Regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 300 000 euro för Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter i samband med den andra tilläggsbudgeten. Syftet är att effektivisera Cybersäkerhetscentrets funktionsförmåga i denna situation som coronaviruset orsakat.

– Vi ser till att Cybersäkerhetscentret kan svara på utmaningarna som de snabbt föränderliga undantagsförhållandena medför. Det är ytterst viktigt att kommunikationsnäten fungerar under alla omständigheter. På detta sätt säkerställs att distansarbetet och hälsotjänsterna fungerar, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Ändringar i Trafikledsverkets anslag

För anslagsramen för basunderhållet av transportinfrastrukturen föreslås en nivåförhöjning på 100 miljoner euro för 2024. Detta tryggar en amortering av det eftersatta underhållet i enlighet med regeringsprogrammet med en 300 miljoner euros nivåförhöjning av basunderhållet av transportinfrastrukturen även 2024.

Under momentet för Trafikledsverkets omkostnader görs en permanent nivåförhöjning på 2,5 miljoner euro från och med 2021 genom en överföring från basunderhållet av transportinfrastrukturen. Efter nivåförhöjningen motsvarar anslaget under omkostnadsmomentet omfattningen av ämbetsverkets verksamhet.

Trafikledsverkets resursbehov har ökat på grund av den bestående nivåförhöjningen på 300 miljoner euro i anslaget för basunderhåll av transportinfrastrukturen. Det permanenta tillägget till omkostnadsmomentet gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt stärka ämbetsverkets egen kompetens och minskar behovet av utomstående konsultarbete. På detta sätt bevaras och utvecklas kärnkompetensen i anslutning till trafiklednätverket vid ämbetsverket. Tillräcklig sakkunskap är en absolut förutsättning för att ämbetsverket ska kunna fungera på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Infrastruktur och trafik beaktas i följande tilläggsbudget

Regeringen bereder åtgärder som bidrar till en snabb återhämtning av ekonomin och som tas in i tilläggsbudgetpropositionen i maj. Då granskas också behovet av att stimulera infrastrukturbyggandet och trafiken.

Vad händer härnäst?

Den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen den 9 april 2020.

Planen för de offentliga finanserna för 2021–2024 överlämnas till riksdagen den 16 april 2020.

Regeringen bereder åtgärder som bidrar till en snabb återhämtning av ekonomin och som tas in i tilläggsbudgetpropositionen i maj.