Dataskyddslagen till fortsatt beredning

Pressmeddelande 28.09.2006 14.20 sv

Ändringsförslaget till lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation ges inte till riksdagen under denna valperiod. Kommunikationsminister Susanna Huovinen har beslutat att beredningen fortsätts i en arbetsgrupp.

- För den fortsatta beredningen tillsätts en arbetsgrupp där alla centrala ministerier och samarbetspartner är representerade, säger minister Huovinen.

Arbetsgruppen har tid till april nästa år att bereda ett regeringsförslag där synvinklarna på grundrättigheterna beaktas. Arbetsgruppen leds av överdirektör Liisa Ero från kommunikationsministeriet.

En ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation har varit under beredning. Ändringen skulle bland annat göra det möjligt för vissa sammanslutningsabonnenter, så som företag som är beroende av spetsforskning, att på vissa strikta villkor hantera identifieringsuppgifter i e-postmeddelanden som skickats från någon av företagets datorer.


Ytterligare information:
överdirektör Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348, 0400 788 530