Tillbaka

De nya EU-medlemsländerna kan i begränsad utsträckning konkurrera på den finska transportsmarknaden

De nya EU-medlemsländerna kan i begränsad utsträckning konkurrera på den finska transportsmarknaden

Pressmeddelande 03.04.2008 15.41 sv

Lastbilarna från de nya EU-medlemsländerna kan i fortsättningen i begränsad utsträckning sköta också Finlands interna godstrafik. Kommunikationsministeriet har beslutat att övergångstiden för cabotageförbudet som gäller dessa länder inte förlängs.

Efter första maj kan trafikföretagen i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slova-kien, Tjeckien och Ungern verka på Finlands interna transportsmarknader som likställda med finländska företag med beaktande av bestämmelserna i Finland. Enligt en EU-rättsakt är ett cabotage tillåtet endast tillfälligt och permanenta transportsavtal är förbjudna. Sålunda förväntar sig kommunikationsministeriet ingen stor rusch från utlandet till den finska transportsmarknaden.

Kommunikationsministeriet anser att det inte finns anledning att fortsätta övergångsperioden eftersom situationen inte orsakar ett allvarligt hot för de finska transportsmarknaderna på det sättet som det avses i anslutningsavtalet. Speciellt de finländska transportsföretagarna har varit oroade över konkurrenssituationen eftersom de anser att transportstjänsterna i de nya EU-länderna p.g.a. lägre lönekostnader fortfarande kostar betydligt mindre än i Finland.

Cabotage betyder i godstrafiken interna tillfälliga transporter i ett land med en lastbil som finns i registret i ett främmande land.

Vid ministeriet bereds en redogörelse för vilka verkningar cabotaget har i Finland. Enligt ministeriet kan det uppstå illojal konkurrens om det i transporterna inte beaktas förpliktelserna i Finlands lagar och EU-bestämmelserna. På grund av detta anser ministeriet att det bör utredas möjligheterna att även för cabotagetransporter införa en fraktsedel som redan nu är obligatorisk i utlandstransporter eller ett liknande dokument.

I EU bereds en förordning genom vilken det utfärdas gemensamma regler för cabotage på landsvägar. Cabotaget ska tillåtas för tre transporter inom en vecka från ankomsten till landet. Förordningen diskuteras på mötet mellan EU:s trafikministrar den 7 april som del av ett större vägtransportpaket. Förordningen träder i kraft troligen tidigast 2009.

Finland har deltagit i EU:s interna cabotagesystem sedan 1995. För cabotaget från EU:s nya medlemsländer bestämdes det ändå av konkurrensskäl övergångsperioder.

Ytterligare upplysningar:
Specialbiträde Kari Jääskeläinen, tfn 09-160 28325, 0440 581 030
Överdirektör Juhani Tervala, tfn 09-160 28482, 050 552 7260
Regeringsråd Jorma Hörkkö, tfn 09-160 28503, 050 561 2488