null Delta i diskussionen om reformen av förarutbildningen

Delta i diskussionen om reformen av förarutbildningen

Pressmeddelande 28.01.2014 12.43 fi sv

Kommunikationsministeriet öppnar med hjälp av medborgarforumet Din åsikt diskussionen om hur förarutbildningen för körkort ska ordnas. Diskussionen pågår 28.1-14.2.2014.

Trafiksäkerheten är den grundläggande målsättningen med förarutbildningen, men det finns spelrum i fråga om hur utbildningen genomförs. Utmaningen med den nuvarande modellen som baserar sig på undervisningstimmar är bland annat de regionala skillnaderna i undervisningsutbudet och de höga priserna.

I Finland bygger körkortsundervisningen och avläggande av yrkeskompetens för tunga fordon på reglerad och formbunden undervisning. Tanken bakom detta är att tillräcklig övning ger inlärningsresultat, och utbildning i kombination med en examen garanterar alla nödvändiga färdigheter.

Metoder som avviker från Finlands modell används till exempel i Storbritannien, Nederländerna och Sverige, där det inte krävs någon obligatorisk körkortsutbildning. Kunskaperna hos personer som skaffar körkort mäts i en krävande förarexamen. På grund av den krävande förarexamen kan den genomsnittliga undervisningsmängden till och med vara större än i Finland.

Diskussionen finns på https://www.otakantaa.fi/sv-FI. Man kan delta i diskussionen som namnlös användare, som registrerad användare eller som identifierad användare. Anvisningar för användning av tjänsten och deltagande finns på webbplatsen.

Jämförelse av olika utbildningsmodeller

Den nuvarande körkortslagen och bestämmelserna i den om körkortsundervisningen för mopedkörkort trädde i kraft i juni 2011 och i sin helhet trädde lagen i kraft i januari 2013. I början av 2014 ändrades körkortslagen vad gäller undervisningen med undervisningstillstånd.

Målet med totalreformen av körkortslagen var att förbättra trafiksäkerheten, i synnerhet för nya förare.

Enligt Trafiksäkerhetsverket Trafi fungerade lagen som det var tänkt, och trafiksäkerheten ökade särskilt i fråga om dem som tagit mopedkörkort. I samband med uppdateringen av bestämmelserna om undervisningen med undervisningstillstånd uppstod däremot ett behov att granska och uppdatera arrangemangen för och innehållet i förarutbildningen som helhet.

I oktober 2013 tillsatte trafikminister Merja Kyllönen en tjänstemannaarbetsgrupp vars uppgift är att utreda hur körkortsundervisningen och bestämmelserna om yrkeskompetens för förare av tunga fordon ska ändras för att de på bästa möjliga sätt ska bidra till trafiksäkerheten och fungera på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt.

Resultaten från diskussionen på Din åsikt som nu öppnas kommer att användas i arbetsgruppens arbete. Det är meningen att arbetsgruppen ska bli klar med sitt arbete före slutet av februari 2014.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, Kommunikationsministeriet öppnar med hjälp av medborgarforumet Din åsikt diskussionen om hur förarutbildningen för körkort ska ordnas. Diskussionen pågår 27.1-14.2.2014.

Trafiksäkerheten är den grundläggande målsättningen med förarutbildningen, men det finns spelrum i fråga om hur utbildningen genomförs. Utmaningen med den nuvarande modellen som baserar sig på undervisningstimmar är bland annat de regionala skillnaderna i undervisningsutbudet och de höga priserna.

I Finland bygger körkortsundervisningen och avläggande av yrkeskompetens för tunga fordon på reglerad och formbunden undervisning. Tanken bakom detta är att tillräcklig övning ger inlärningsresultat, och utbildning i kombination med en examen garanterar alla nödvändiga färdigheter.

Metoder som avviker från Finlands modell används till exempel i Storbritannien, Nederländerna och Sverige, där det inte krävs någon obligatorisk körkortsutbildning. Kunskaperna hos personer som skaffar körkort mäts i en krävande förarexamen. På grund av den krävande förarexamen kan den genomsnittliga undervisningsmängden till och med vara större än i Finland.

Diskussionen finns på https://www.otakantaa.fi/sv-FI/Projekt/Reformerande_av_forarutbildningen. Man kan delta i diskussionen som namnlös användare, som registrerad användare eller som identifierad användare. Anvisningar för användning av tjänsten och deltagande finns på webbplatsen.

Jämförelse av olika utbildningsmodeller

Den nuvarande körkortslagen och bestämmelserna i den om körkortsundervisningen för mopedkörkort trädde i kraft i juni 2011 och i sin helhet trädde lagen i kraft i januari 2013. I början av 2014 ändrades körkortslagen vad gäller undervisningen med undervisningstillstånd.

Målet med totalreformen av körkortslagen var att förbättra trafiksäkerheten, i synnerhet för nya förare.

Enligt Trafiksäkerhetsverket Trafi fungerade lagen som det var tänkt, och trafiksäkerheten ökade särskilt i fråga om dem som tagit mopedkörkort. I samband med uppdateringen av bestämmelserna om undervisningen med undervisningstillstånd uppstod däremot ett behov att granska och uppdatera arrangemangen för och innehållet i förarutbildningen som helhet.

I oktober 2013 tillsatte trafikminister Merja Kyllönen en tjänstemannaarbetsgrupp vars uppgift är att utreda hur körkortsundervisningen och bestämmelserna om yrkeskompetens för förare av tunga fordon ska ändras för att de på bästa möjliga sätt ska bidra till trafiksäkerheten och fungera på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt.

Resultaten från diskussionen på Din åsikt som nu öppnas kommer att användas i arbetsgruppens arbete. Det är meningen att arbetsgruppen ska bli klar med sitt arbete före slutet av februari 2014.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, regeringsråd,enhetschef, tfn 0295 34 2367
Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 34 2304
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571