Den 3 juni firas den internationella plankorsningsdagen

Nyhet 02.06.2014 10.23 fi sv

Plankorsningsolyckor sker vanligtvis i bekanta plankorsningar. (Foto: Rodeo)

I morgon den 3 juni firas den internationella plankorsningsdagen för femte gången. Under dagen riktar man i över 40 länder runt om i världen uppmärksamheten på plankorsningarnas säkerhet och hur den kunde förbättras.

På den internationella plankorsningsdagen vill Trafikverket och Trafi påminna om att dagens viktigaste stopp kan vara att stanna vid en plankorsning.

Plankorsningsolyckor sker vanligtvis i bekanta plankorsningar och under goda körförhållanden. Det bästa sättet att undvika en olycka är att vara uppmärksam och inte ta medvetna risker.

För närvarande finns det knappt 3 000 plankorsningar i statens järnvägsnät. Drygt en femtedel av dem har försetts med olika typer av varningsanordningar.

I fjol omkom 2 och skadades 11 personer i plankorsningsolyckor. Totalt sett skedde 34 olyckor år 2013.