Tillbaka

Den allmänna trafikplikten för VR utvidgas

Den allmänna trafikplikten för VR utvidgas

Nyhet 01.02.2016 11.02 fi sv

Kommunikationsministeriet har genom ett beslut förpliktat VR att bedriva ersättande trafik på sådana sträckor där den upphandlade spårtrafiken dras in i slutet av mars och där det inte finns några andra lösningar för fortsatt tågtrafik. Indragningarna i den upphandlade trafiken beror på nödvändiga sparbeslut i statsfinanserna.

Beslutet gäller 27.3.–10.12.2016. Med denna tillfälliga lösning vill ministeriet trygga servicenivån inom spårtrafiken tills marknaden öppnas för konkurrens.

För närvarande bedriver VR trafik som utgör allmännyttiga tjänster, dvs. trafik som omfattas av allmän trafikplikt, i gengäld för sitt gällande avtal om monopol. Genom beslutet ökar volymen inom den allmänna trafikplikten till det maximala enligt monopolavtalet.