Tillbaka

Den allmänna trafikplikten för VR utvidgas tills tågtrafiken öppnas för konkurrens

Den allmänna trafikplikten för VR utvidgas tills tågtrafiken öppnas för konkurrens

Pressmeddelande 01.02.2016 10.30 fi sv

Kommunikationsministeriet har genom ett beslut förpliktat VR att bedriva ersättande trafik på sådana sträckor där den upphandlade spårtrafiken dras in i slutet av mars och där det inte finns några andra lösningar för fortsatt tågtrafik. Indragningarna i den upphandlade trafiken beror på nödvändiga sparbeslut i statsfinanserna.

Beslutet gäller 27.3.–10.12.2016. Med denna tillfälliga lösning vill ministeriet trygga servicenivån inom spårtrafiken tills marknaden öppnas för konkurrens.

För närvarande bedriver VR trafik som utgör allmännyttiga tjänster, dvs. trafik som omfattas av allmän trafikplikt, i gengäld för sitt gällande avtal om monopol. Genom beslutet ökar volymen inom den allmänna trafikplikten till det maximala enligt monopolavtalet.

Den allmänna trafikplikten utvidgas på sträckorna Tammerfors–Vilppula–Keuruu, Joensuu–Nurmes, Jyväskylä–Haapamäki–Seinäjoki samt på banavsnittet Varkaus–Joensuu på sträckan Pieksämäki–Joensuu. Ställvis blir trafikutbudet ändå mindre än det tidigare utbudet av upphandlad trafik.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har av kommunikationsministeriet fått fullmakt att köra trafik på ministeriets behörighetsområde och att under rusningstid vardagar upphandla tågtrafik som ersätter Y-tåget mellan Helsingfors och Sjundeå.

Eftersom den tågtrafik som kommunikationsministeriet har upphandlat upphör i Ingå har VR förbundit sig till att vardagar ordna temporär ersättande anslutningstrafik från stationen i Ingå till stationen i Kyrkslätt. Avsikten är att det i Ingå ska finnas en anslutning till tre tåg till Helsingfors och till tre tåg från Helsingfors. Arrangemanget är tillfälligt och det gäller under tiden 27.3–10.12.2016.

Dessutom finns det bussföretagare som har lämnat in ansökningar om linjetrafik på vissa sträckor.

- Vi har hela tiden arbetat för att nå en lösning där tågtrafiken inte behöver dras in på någon sträcka. Det är bra att vi förutom tågavgångar också har fått erbjudanden om ny busstrafik, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Nya aktörer på marknaden 2017

Målet är att det våren 2016 ska finnas förutsättningar att öppna persontågstrafiken för konkurrens. I praktiken kan nya aktörer träda in på marknaden 2017. Att järnvägsmarknaden öppnas för konkurrens betyder att VR:s ensamrätt till trafik upphör och att det på samma marknad kan finnas även andra aktörer. Syftet med att öppna marknaden är att förbättra järnvägstrafikens konkurrenskraft och kundorientering.

- Vi vill utveckla trafiken som ett helhetskoncept så att den bättre tillgodoser kundernas behov. För att lyckas med detta behöver vi sund konkurrens och möjligheter att samordna olika trafikformer. Vi måste modernisera verksamhetsmodellerna inom trafiksektorn, konstaterar minister Berner.

- Också inom tågtrafiken måste målet vara att till ett lämpligt pris erbjuda kunderna adekvata tjänster som svarar mot deras behov. Därför reformerar vi nu verksamhetsmodellen inom järnvägstrafiken och påskyndar öppnandet för konkurrens, betonar minister Berner.

Finansutskottet godkände i december 2015 ett avtal om upphandlad tågtrafik mellan kommunikationsministeriet och VR-Group Ab för åren 2016–2019. Till följd av besparingarna inom statsfinanserna är det årliga värdet på upphandlingsavtalet ca 12 miljoner euro mindre än under den föregående avtalsperioden. På grund av detta minskar utbudet av upphandlad tågtrafik från och med mars 2016.

Utöver detta finns det ett gällande koncessionsavtal mellan kommunikationsministeriet och VR om monopol inom persontågstrafiken. Det nuvarande avtalet gäller till slutet av 2024. I utbyte mot denna ensamrätt är VR skyldigt att bedriva trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten. Fortsättningen på monopolavtalet utvärderas särskilt i samband med beredningen av en öppen och konkurrensutsatt marknad.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, avdelningschef, överdirektör, tfn 040 837 8794, Twitter @nyberg_mikael