Den bilfria dagen utmanar att tänka på egna resvanor

Pressmeddelande 19.09.2008 14.15 fi sv

Den internationella trafikantveckan kulminerar med den bilfria dagen den 22 september. Veckans tema är i år luftkvalitet och rena transporter. Dessutom uppmuntrar kampanjen oss att tänka på hur hur olika färdmedel påverkar luftkvaliteten samt på egna resvanor. Enligt sitt namn utmanar dagen att tänka på alternativ till den egna bilen.

I Finland ordnas det evenemang på många orter under veckan.Under den bilfria dagen ordnas det till exempel i Åbo en tillgänglighetspromenad med miljökonst vid Aura å. I Tammerfors kommer en äkta droska till Hämeenkatu och man minns livet utan bussar. I Kotka ges det morötter till dem som har valt ett annat färdmedel än den egna bilen. I många städer delas det också reflexbrickor för att trafikanterna utan bil syns bättre i trafiken.

I Helsingfors blir Esplanadparken med omgivning en gårdsgata på den bilfria dagen. I parken presenterar bland annat Helsingfors trafikverk, SAD, Helsingfors miljöcentral och Trafikskyddet sin verksamhet.

Dagen till ära kostar de interna värde- och enkelbiljetterna i kollektivtrafiken i Esbo, Helsingfors och Vanda en euro för vuxna och 50 cent för barn. Andra biljetter prissätts enligt zonindelningen.

I Finland ordnas den bilfria dagen för nionde gången. Den är en del av Trafikantveckan som är en europeisk kampanj som stöds av EU-kommissionen. Syftet är att främja sådana val av transportsätt som är hållbara med tanke på miljö och hälsa. Europeiska trafikantveckan firas i år på cirka 1200 orter runt om i Europa.

Liikkujan viikko ja Autoton päivä (på finska): www.autotonpaiva.fi
European Mobility Week (på engelska): www.mobilityweek.eu/

Mer information:

Saara Jääskeläinen, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28560 eller 0400 153 745, förnamn.efternamn@mintc.fi

Karoliina Kinnunen, informatör, miljöministeriet, tfn 050 362 2068, förnamn.efternamn@ymparisto.fi