Tillbaka

Den marinbiologiska forskningen till Finlands miljöcentral

Den marinbiologiska forskningen till Finlands miljöcentral

Pressmeddelande 01.02.2008 15.03 sv

Den marinbiologiska forskningen och den operativa verksamheten koncentreras till Finlands miljöcentral. Hittills har uppgifterna skötts av Havsforskningsinstitutet vid sidan om Finlands miljöcentral. Många av havets problem kommer från land.

Trafikminister Anu Vehviläinen och miljöminister Kimmo Tiilikainen drog upp linjerna för uppgiftsfördelningen inom havsforskningen den 1 februari.

Ungefär hälften av Havsforskningsinstitutets drygt hundra anställda flyttas över till Finlands miljöcentral. Den andra hälften övergår till Meteorologiska institutet, där uppgifterna omfattar forskning och operativ verksamhet som stöder trafiksektorn. Forskningsfartyget Aranda och de marinbiologiska uppgifterna överförs till miljöförvaltningen.

Ministrarna slog också fast att kommunikationsministeriet och miljöministeriet tillsätter en grupp som ska samordna havsforskningen. Representanter inbjuds från alla de centrala instanser som producerar Östersjötjänster eller bedriver forskning, bland annat Geologiska forskningscentralen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Forststyrelsen och universiteten.

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet har tidigare berett en sammanslagning av Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet som sådana. Men i samband med effektiviseringen av miljöförvaltningen konstaterades fördelarna med att Östersjöns kemiska och biologiska forskningsverksamhet koncentreras till miljöförvaltningen. Kommunikationsministeriets arbetsgrupp fortsätter arbetet enligt ministrarnas nya linje.


Mer information:
Pekka Plathan, överdirektör, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28340 eller 050 5668176
Pekka Jalkanen, överdirektör, miljöministeriet, tfn 020 490 7300