null Den nya postlagen träder i kraft den 1 juni

Den nya postlagen träder i kraft den 1 juni

Nyhet 28.04.2011 11.21 fi sv

Finland får en ny postlag i början av juni. Den nya lagen säkerställer att posten delas ut fem dagar i veckan, att brev- och pakettjänsterna är rimligt prissatta och att nätet av verksamhetsställen bevaras. De grundläggande posttjänsterna i Finland tryggas såväl i städerna som i glesbygden.

De samhällsomfattande tjänster som definieras i lagen ska finnas tillgängliga till ett skäligt pris och priset ska vara detsamma i hela landet. Minimikravet på de samhällsomfattande tjänsterna är att ett standardbrev ska levereras den andra vardagen efter det att brevet sändes.

Enligt lagen ska det i varje kommun finnas minst ett verksamhetsställe som tillhandahåller posttjänster och det ska vara beläget på ett rimligt avstånd från invånarnas bostäder.