null Den offentliga informationens tillgänglighet ska främjas

Den offentliga informationens tillgänglighet ska främjas

Nyhet 11.02.2010 17.25 fi sv

Kommunikationsministeriet och finansministeriet har tillsatt tre arbetsgrupper för att utreda hur man kan förbättra den offentliga informationens tillgänglighet och hur man kan främja användningen av offentlig information så att det gagnar både den offentliga och den privata sektorn.

Målet för finansministeriets första arbetsgrupp är att kunna bjuda ut olika typer av information med en enhetlig prissättning och på lika licensvillkor till alla dem som behöver den. Den andra gruppen ska definiera databasernas gemensamma tekniska gränsytor, där information kan sökas på maskinspråk. Grupperna ska också utreda om det behövs ändringar i lagstiftningen.

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp har i uppgift att bedöma vilka hinder det finns för den offentliga informationens tillgänglighet och hur man kan avlägsna dem. Den information som avses är till exempel kartor, väderleksrapporter, lagstiftning, statistiska uppgifter och olika register.