null Den regionala kollektivtrafiken tilldelas 40,6 miljoner euro

Den regionala kollektivtrafiken tilldelas 40,6 miljoner euro

Pressmeddelande 25.02.2010 17.20 fi sv

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) tilldelas statliga anslag på 40,6 miljoner euro för inköp och utveckling av tjänster inom kollektivtrafiken samt för nedsättning av biljettpriserna.

Statsrådet beslutade om anslagskvoterna för kollektivtrafiken den 25 februari 2010.

I år är det fördelade anslaget knappt en miljon mindre än 2009, då medlen anvisades länsstyrelserna.

Som en följd av övergången till den nya förvaltningsstrukturen kvoteras nu anslagen för kollektivtrafik till de nio NTM-centraler som har full service. I kvoteringen har man säkrat att varje NTM-central till sitt förfogande har att anslag som utgör minst 91 procent av det som användes 2009.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fick en kvot på 6,2 miljoner euro, Sydöstra Finland fick 3,5 miljoner, Egentliga Finland 4,7 miljoner, Birkaland 3,0 miljoner, Mellersta Finland 3,1 miljoner, Södra Österbotten 3,2 miljoner, Norra Savolax 8,6 miljoner, Norra Österbotten 4,5 miljoner och Lappland 3,2 miljoner euro.

Under tidigare år har det regionala anslaget kvoterats i skilda moment (inköp av trafik, nedsättning av biljettpriser, utveckling och samordning av resor). För att göra det hela smidigare har man nu slagit ihop momenten till ett enda moment för regional kollektivtrafik. Utmaningen är i alla fall att pengarna inte räcker till för de föreslagna behoven.

Redan i det här skedet vet man att NTM-centralerna blir tvungna att gallra i utbudet av de minst lönsamma bussturerna med det lägsta antalet passagerare, eftersom nivån på anslagen inte räcker till för att upprätthålla den nuvarande köptrafiken. Kostnadsnivån för busstrafiken har under 2009 stigit med cirka fem procent, vilket för sin del inverkar också på de kommande ersättningarna för köptrafik.

Ytterligare information:
inspektör Harri Uusnäkki, tfn (09) 160 28547 eller 044 056 1785