Det digitala tv-utbudet är mångsidigare än det analoga

Pressmeddelande 16.06.2005 14.23 sv

Det digitala tv-utbudet var i fjol för första gången mångsidigare än det analoga utbudet. Med undantag av FST-D är digitalkanalerna mycket specialiserade. Som helhet erbjuder digitalkanalerna emellertid ett något bredare programutbud än de analoga fullservicekanalerna.

I det finländska tv-utbudet är FST-D den klart mångsidigaste kanalen. Av de analoga kanalerna erbjuder TV 2 det mångsidigaste programmet. Rundradions utbud under bästa tittartid förändrades i fjol i en mer informativ riktning och TV 1 och TV 2 differentierades från varandra.

Uppgifterna framgår ur utredningen Finländskt tv-utbud 2004, som kommunikationsministeriet låtit göra. I den undersöktes de analoga och de digitala tv-kanalernas utbud och mångsidighet. Mångsidigheten i tv-utbudet har undersökts årligen sedan år 2000. Tv-utbudet jämfördes också med tv-utbudet i Sverige.

Över hälften av programmen på de nio kanalerna var av inhemsk produktion. Inhemska program fanns år 2004 inom alla programtyper. YLE var den största producenten av inhemskt utbud, men i den finländska tv-systemet finns plats för många självständiga produktionsbolag.

Det finländska och det svenska tv-utbudet har under de senaste åren blivit allt mer likartade. Profilerna för YLE och SVT påminner om varandra och å andra sidan påminner MTV3 och den svenska motsvarigheten TV4 om varandra. I Sverige är utbudet av kanaler emellertid hälften fler än i Finland och många av de svenska kanalerna är klart specialiserade.

De rikstäckande analoga tv-kanalerna sände år 2004 sammanlagt 398 veckotimmar program, eller omkring 57 timmar program dagligen. Programutbudet dominerades av utländsk fiktion. Näst störst var utbudet på aktualitets- och dokumentärprogram samt underhållning.

De digitala kanalerna - YLE24, YLE Teema, FST-D, Subtv och Urheilukanava - sände under år 2004 310 veckotimmar program. Utbudet på de digitala kanalerna var som helhet liknande som utbudet på de analoga kanalerna, även om de digitala kanalerna med undantag av FST-D har specialiserat sig på vissa typer av program.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601
forskare Minna Aslama, Helsingfors universitet, tfn 040 593 3487