Det finska körkortssystemet förnyas

Nyhet 12.05.2010 14.18 fi sv

Kommunikationsministeriets förslag till en körkortslag har sänts för utlåtande. Förslaget baserar sig på EU:s körkortsdirektiv. Samtidigt föreslår ministeriet ändringar för att utveckla också de nationella bestämmelserna.

Trafikminister Anu Vehviläinen tar ståndpunkt till reformen och drar upp riktlinjer för dess innehåll efter remissbehandlingen.

Ministeriet föreslår att körkortens giltighetstid blir kortare och det blir nya körkortklasser. Enligt förslag det blir också ändringar till bilskoletillstånd, förarundervisning och körförbud systemet.

Remisstiden för förslaget utgår den 8 juni 2010. Avsikten är att körkortslagen träder i kraft i januari 2013. Bestämmelserna om bilskoletillstånd och om undervisning i mopedkörning föreslås bli tillämpade redan från januari 2011.