Det officiella samarbetet upphör - de nordiska ländernas transportministrar upprätthåller kontakten även i fortsättningen

Pressmeddelande 30.08.2005 14.04 sv

Det nordiska trafikpolitiska samarbetet är viktigt. Det är skäl att fortsätta samarbetet trots att den officiella verksamheten under Nordiska ministerrådet upphör. Detta konstaterades vid de nordiska transportministrarnas möte i Vejle i Danmark den 29-30 augusti.

De nordiska statsministrarna och samarbetsministrarna har redan tidigare fattat beslut om att avveckla det officiella samarbetet på regerings- och ministernivå. EU-utvidgningen och det mångsidiga Östersjösamarbetet har skapat ett behov att omstrukturera existerande kontaktfora. Därför kommer transportministrarna inte längre att samlas till ministerrådsmöte enligt ett officiellt förfarande. Inte heller fler möten för ämbetsmannakommittén eller arbetsgrupperna för transportfrågor kommer att arrangeras.

Däremot kommer transportministrarna årligen att ha ett gemensamt vårmöte. Dessutom samlas de alltid till samråd inför transportministrarnas rådsmöte i EU.

Enligt statsekreterare Perttu P u r o som representerade Finland vid mötet i Danmark är det fortfarande nödvändigt att upprätthålla kontakten inom det nordiska transportområdet. Speciellt nyttiga är ministermötena om de koncentreras till de viktigaste aktuella frågorna. Exempelvis inom trafiksäkerheten är det motiverat med utbyte av synpunkter och erfarenheter.

Trafiksäkerheten behandlades också i Vejle. Olika möjligheter att utnyttja informationsteknik för att förebygga olyckor stod i fokus för diskussionen. Säkerheten kan förbättras t.ex. genom att man utvecklar bilarnas säkerhetssystem samt nya varnings- och övervakningssystem.

Den andra mötesdagen deltog också de baltiska ländernas transportministrar i sammanträdet. På föredragningslistan fanns bl.a. den vitbok inom transportpolitik som är under beredning i EU och som består av officiella förslag för EU:s handlande inom området. Också i vitboken betonas trafiksäkerheten. Dessutom innehåller den riktlinjer för bl.a. fördelningen av trafikflödet mellan olika trafikformer. Enligt Finland är det viktigt att prioritera effektiv logistik inom den gemensamma transportpolitiken. Logistik är en av tyngdpunkterna också under Finlands kommande EU-ordförandeskap.Ytterligare information:
Perttu Puro, tel. 040 779 3436
Kaj-Peter Mattsson, tel. (09) 160 28523