null Det oroar Lindén att ungdomarna tiger om sina webberfarenheter

Det oroar Lindén att ungdomarna tiger om sina webberfarenheter

Pressmeddelande 10.02.2009 17.36 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén är bekymrad över att barn och unga inte vill berätta för sina föräldrar om vilka hotande situationer de upplevt på internet.

Enligt en nyligen publicerad undersökning skulle bara under en tredjedel av de finländska ungdomarna berätta om tråkiga och störande situationer för sina föräldrar. Hellre vänder de sig till sina vänner.

- De unga är skickliga på att använda nätet, men i den medieomgivningen kan de hamna i situationer som för dem är nya och som de inte nödvändigtvis är färdiga för. Därför är en trygg vuxen ett mycket viktigt stöd för barnet och den unga, betonar Lindén.

- Jag vill uppmuntra barn och unga att berätta för sina föräldrar eller någon annan pålitlig vuxen om obehagliga erfarenheter som de upplevt på webben.

Lindén medger att föräldrarnas okunnighet och osäkerhet inför många av de fenomen som hör till medievärlden är överraskande stora. Därför är det hög tid att fästa särskild uppmärksamhet vid träning av föräldrarna.

- Ett huvudtema under den gångna dataskyddsveckan har varit föräldrarnas stöd. I den undersökning som nu publicerats är det oroväckande att se hur litet föräldrarna är närvarande i barnens och de ungas elektroniska värld.

Kommunikationsministern påminner om att det förutom att man talar med de egna föräldrarna finns också andra sätt att berätta om tråkiga saker man upplevt på webben. Till exempel Netari, som fungerar i Habbo Hotell, är en sådan möjlighet.

- De som i webbmiljön gör ungdomsarbete på Netari är yrkeskunniga ungdomsarbetare, som hela tiden är färdiga att diskutera med ungdomarna.

Om det är fråga om något verkligt allvarligt kan den unga ta kontakt med webbpolisen, som för många är en bekant och trygg vuxen. Lindén önskar att webbpolisen skulle utvidga sin verksamhet också till Netari.

Ytterligare information
specialmedarbetare Sami Paatero, tfn (09) 160 28324