Det trådlösa bredbandsnätet tas i bruk i april

Pressmeddelande 01.11.2006 13.36 sv

Det trådlösa bredbandsnätet som skall täcka hela landet blir på grund av klagomål färdigt senare än man ursprungligen planerat. Den första fasen blir färdig i april. Också indelningen av nätet i olika geografiska faser förändras.

Kommunikationsministeriet beviljade Digita Ab en ändring av koncessionen för nätet den 31 oktober. Ärendet behandlades förberedelsevis också i den kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen.

Avsikten är att den första fasen av nätet, som byggs med Flash-OFDM-teknik, är färdig i april 2007. Under den första fasen byggs nätet ut till Lappland, Sydkusten samt till Tammerfors- och Uleåborgsregionen.

Under den andra fasen i juni 2008 skulle nätet utsträcka sig också till Västkusten och en stor del av östra Finland.

Den tredje fasen skulle vara färdig i december 2009. Då har nätet en större geografisk täckning än det hade haft enligt den ursprungliga byggnadsplanen.

Ministeriet beviljade en ändring av koncessionens tidtabell eftersom byggandet hade försenats på grund av klagomål. Av den Flash-OFDM-teknik som används vid byggandet av nätet finns nästa år också en mer utvecklad version tillgänglig. Den gör det möjligt att ansluta flera parter som erbjuder tjänster till nätet.

Digita Ab fick koncession för att bygga ett nytt digitalt mobilkommunikationsnät i juni 2005. Nätet anlitar de frekvenser som blivit lediga efter NMT 450-tjänsterna.

Byggandet av nätet enligt den planerade tidtabellen förutsätter ytterligare en koordinering av radiofrekvenserna med grannländerna.


Den ändrade koncessionen samt byggnadsplanen kommunvis finns (på finska) på ministeriets webbplats www.mintc.fi i anslutning till pressmeddelandet. Den ursprungliga koncessionen finns på den finska webbplatsen.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn (09) 160 28392, 0500 812 505
konsultativa tjänstemannen Tatu Tuominen, tfn (09) 160 28585, 050 341 7607