Digital dekoder i över 360 000 finska hushåll, bredbandsanslutning i 600 000 hushåll

Pressmeddelande 31.05.2004 00.00 sv

Över 360 000 finska hushåll hade en digital dekoder för det markbundna televisionsnätet eller en digital television i maj 2004. Antalet har stigit med 100 000 anordningar på tre månader. Sålunda har 15 procent av hushållen nu övergått till den digitala åldern.

Av hushållen där det ännu inte finns en digital dekoder har 19 procent för avsikt att köpa en anordning under det närmaste halvåret. Planerna på att skaffa en digital dekoder har blivit fler och säkrare. Sannolikheten att det finns en digital dekoder i hemmet är större om det bor fler än en person i hushållet. Dessutom är de digitala avkodningsutrustningarna vanligare i små städer och på landsbygden än i stora städer.

I maj 2004 fanns det en bredbandig Internetanslutning i närmare 600 000 finska hem, dvs. i vart fjärde hushåll. Enligt ministeriets uppskattning finns det nu totalt 700 000-750 000 bredbandsanslutningar, inklusive företagen.

Bredbandsanslutningarna har snabbt blivit vanligare i hushållen och under de senaste tre månaderna har ca 85 000 nya anslutningar kopplats. Antalet bredbandiga anslutningar ökar snabbast i hushåll med endast en person, och det finns fler anslutningar i städerna än på landsbygden. Över 130 000 hushåll tänker skaffa en bredbandsanslutning under det kommande halvåret.

Kommunikationsministeriet har låtit undersöka antalet digitala dekoders och bredbandsanslutningar i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. Ministeriet publicerar uppgifterna fyra gånger om året.

Det finns ca 2,4 miljoner hushåll i Finland.