Tillbaka

Domännamn under .fi på internet kan beviljas på upp till fem år

Domännamn under .fi på internet kan beviljas på upp till fem år

Pressmeddelande 19.03.2009 14.23 fi sv

Giltighetstiden för domännamn under den finländska toppdomänen .fi föreslås bli förlängd till fem år.

Regeringen gav den 19 mars en proposition om ändring av lagen om domännamn. I lagförslaget ingår också en förkortning av domännamnens karenstid till en månad.

För närvarande kan man reservera domännamn under .fi-toppdomänen för högst tre år i taget. Lagen om domännamn föreslås bli ändrad så att Kommunikationsverket i fortsättningen kan erbjuda giltighetstider på ett, tre och fem år. Den maximala giltighetstiden på fem år gäller enligt förslaget också förnyande av domännamn som redan beviljats.

Återkallande av domännamn följer enligt lagförslaget samma praxis som i andra länder. Karenstiden på tre månader föreslås bli förkortad till en månad.

Precis som för närvarande ska domännamnets innehavare meddelas per brev om att domännamnet föråldras två månader innan giltighetstiden går ut. Dessutom föreslås domännamnets innehavare få en påminnelse om saken två gånger per e-post.

Regeringen föreslår att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt efter det att det godkänts.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391 eller 040 500 0817