Effektivare informationsutbyte för att förebygga brott som gäller bilar och körkort

Pressmeddelande 28.09.2018 12.00 fi sv en

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna och sätta i kraft det så kallade Eucaris-avtalet. Avtalet gäller ett europeiskt informationssystem som gör det möjligt för centrala registermyndigheter att utbyta uppgifter om fordon och körrätt.

Regeringen överlämnade lagförslaget den 27 september 2018.

Informationssystemet har till syfte att säkerställa att statsparternas register är uppdaterade och tillförlitliga. Dessutom är syftet att bidra till att bekämpa och undersöka brott som gäller körrätt och fordon samt att effektivisera statsparternas administrativa åtgärder genom att snabbt och effektivt tillhandahålla information.

- Om Finland ansluter sig till avtalet ger det oss bättre verktyg att förebygga missbruk, eftersom uppgifterna om ett fordon kan granskas hos utländska myndigheter i samband med att fordonet registreras. Det blir till exempel svårare att ta stulna bilar över statsgränser, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Avtalet ger också de myndigheter som utfärdar körkort bättre förutsättningar än för närvarande att jämföra körkortsuppgifterna med andra länders register över körkort. På detta sätt blir uppgifter om utländska körrättsregister i framtiden lättare tillgängliga även för den övervakning av körrätt som utförs ute på vägarna.

Tack vare avtalet får Trafiksäkerhetsverket Trafi rätt att använda alla de tjänster som ingår i Eucaris-systemet. Informationsutbytet mellan myndigheterna kan effektiveras och automatiseras när uppgifterna inte längre behöver skickas separat till olika stater.

Avtalet säkerställer medborgarnas rättigheter i fråga om dataskydd och informationssäkerhet. En förutsättning för att en part ska kunna ansluta sig till avtalet är den tillämpar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning.

Förslaget är ett led i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster.

Mer information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0400 593 706 Twitter @TimoKievari

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 0400 719 629 Twitter @KMiettinen