null Effektivering av offentligt finansierade persontransporter

Effektivering av offentligt finansierade persontransporter

Nyhet 31.01.2014 14.28 sv

Statsrådet fattade våren 2013 ett principbeslut där kommunikationsministeriet förpliktades att reformera organiseringen och finansieringen av offentligt understödda persontransporter.

Statsrådet linjerade upp att den traditionella kollektivtrafiken och den finansierade persontrafiken ska granskas som en mer omfattande helhet. Det mer omfattande behandlingssättet ska synas i såväl planeringen, finansieringen som i produktionen av tjänster.

Avsikten med det här projektet är att under ledning av kommunikationsministeriet utveckla systemet för understödda avgifter så att det blir mer kostnadseffektivt än i nuläget. Målet är i synnerhet ett effektivare samarbete mellan de transporter som ersätts av FPA och den öppna kollektivtrafiken. De pengar för persontrafiken som för närvarande fördelas mellan flera förvaltningsområden ska för en förbättrad samordning riktas till ett förvaltningsområde.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp som ansvarar för genomförandet, styrningen och övervakningen av reformen. Styrgruppen inleder de lagstiftningsprojekt som behövs och grundar projektgrupper för beredandet och genomförandet av författningsändringarna samt styr projektgruppernas arbete.

Dessutom inleder styrgruppen vid behov försök och övervakar genomförandet av dessa.

Styrgruppen har bildat tre projektgrupper, vars uppgifter är:

- möjliggörandet av nya servicekoncept för persontrafiken, ordf. kommunikationsministeriet
- gemensam användning av den offentliga finansieringen av persontransporter, ordf. FM
- reformering av lagstiftningen om persontransporter, ordf. SHM

Styrgruppens mandatperiod löper ut den 30 april 2015.

I dagsläget använder staten och kommunerna samt FPA årligen ungefär en miljard euro på offentligt upphandlade transporter eller transporter som ersätts, till exempel skolskjutsar, taxitransporter som ersätts av FPA och socialväsendets transporter. Kostnaderna har hela tiden ökat. Om man inte förmår utveckla persontransporterna finns risken att servicenivån sjunker och självriskandelarna ökar.

Projektets besparingsmål har även nämnts i regeringens strukturpolitiska program.

Ytterligare information
Iida Huhtanen, överinspektör, tfn 0295342613, 040 774 3496, fornamn.efternamn@lvm.fi