El- och telekablar kan redan nu placeras i vägområdet

Nyhet 04.01.2012 15.32 fi sv

På grund av de omfattande elavbrotten som stormen på annandag jul orsakade har ett behov av en lagändring blivit aktuellt för att el- och telekablar ska kunna placeras i vägområdet. Enligt gällande lagstiftning är detta redan möjligt. Enligt landsvägslagen, banlagen och kommunikationsmarknadslagen kan el- och telekablar dras till kanterna av landsvägar.

Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral avgör centraliserat alla tillståndsansökningar som gäller anordningar som placeras längs landsvägar. I år har cirka 2 400 tillståndsansökningar avgjorts. Alla sökande har beviljats tillstånd.

Beträffande tillståndsvillkoren följer ELY-centralen anvisningarna "Telekablar och landsvägar" från 2009 och "Elledningar och landsvägar" från 2011. Intresseorganisationer inom datakommunikation och energibranschen har också varit med och utarbetat anvisningarna.