null En ändring av förordningen om televisions- och radioverksamhet sänds på remiss

En ändring av förordningen om televisions- och radioverksamhet sänds på remiss

Pressmeddelande 25.03.2020 16.48 fi sv en

En man videofilmer livesändning (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt för att senarelägga textningsskyldigheten i fråga om direkta tv-sändningar så att skyldigheten träder i kraft den 1 januari 2021. Ministeriet sände ett utkast till en förordning i ärendet på remiss den 25 Mars 2020.

Bestämmelser om textning av tv-sändningar finns i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet. Den gällande förordningens tidsbegränsade undantag om att textningen till direktsändningar kan levereras i samband med en reprissändning är i kraft till den 1 juni 2020. Därefter ska alla direkta tv-sändningar som omfattas av textningsskyldigheten, med undantag av sport- och musiksändningar, förses med textning.

Om man ser till de inhemska mediebolagen har Rundradion enligt lagen en textningsskyldighet på 100 procent och Nelonen och MTV en textningsskyldighet på 75 procent.

Förordningen kommer nästa gång att ses över hösten 2020 när ändringarna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation har trätt i kraft. I samband med att lagen träder i kraft är det naturligt att också göra en ny bedömning av skyldigheten att tillhandahålla textning i samband med direktsändningar. Textningsskyldigheten kan exempelvis träda i kraft stegvis. Målet är att på ett kontrollerat sätt förbättra tillgången till direktsändningar med textning.

Att ikraftträdandet av textningsskyldigheten senareläggs ger tv-bolagen mer tid att genomföra en högklassig textningstjänst samtidigt som kostnaderna för den jämnas ut. För närvarande är det inte tekniskt möjligt att förse alla direktsändningar med textning.

– Jag anser att det är viktigt att medieaktörerna åläggs att tillhandahålla sina tjänster så att de blir allt mer tillgängliga. Tillgängligheten ger grupper med särskilda behov bättre förutsättningar i fråga om pluralistisk kommunikation. Högklassig textning av program underlättar till exempel vardagen för personer med hörselskada. Därför är det viktigt att metoderna för att förbättra textningen av direktsändningar utvärderas i slutet av året, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för ändringen av förordningen om televisions- och radioverksamhet går ut den 17 April 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ändringen av förordningen som tjänsteuppdrag. Målet är att förordningsändringen ska träda i kraft senast den 2 juni 2020.

Ytterligare information:

Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 185

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 0295 342 393