null En arbetsgrupp funderade på modeller för frekvenshandel

En arbetsgrupp funderade på modeller för frekvenshandel

Nyhet 29.04.2008 16.35 sv

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet överlämnade sin utredning beträffande en marknadsinriktad fördelning av frekvenser till kommunikationsminister Suvi Lindén den 29 april.

Enligt minister Lindén växer frekvensernas betydelse i samhället och ekonomin. Orsaken till det är att trådlös kommunikation och många slag av intelligenta dataterminaler snabbt blir vanligare.

- De nya apparaterna och tjänsterna ställer större effektivitets- och smidighetskrav än tidigare på frekvensförvaltningen. Så skapar de utmaningar för Finlands traditionella frekvenspolitik.

- Fördelningen av frekvenserna är en så betydande kommunikationspolitisk fråga att eventuella förändringar kräver en grundlig politisk beredning, betonade kommunikationsministern.

Dessutom påminde minister Lindén vid överlämningstillfället om att man för närvarande också klarlägger för vilka ändamål de frekvenser ska användas som frigörs från den analoga tv:n. Kommunikationsverket har gjort en utredning av frågan och ministeriet väntar för närvarande på utlåtanden om den.