null En förlängning av kabelbolagens övergångstid till digitalteknik tas till övervägande

En förlängning av kabelbolagens övergångstid till digitalteknik tas till övervägande

Pressmeddelande 11.04.2007 13.55 sv

Kabelhushållen får en möjlighet till förlängd tid för övergången till digitala tv-sändningar om de digitala adaptrarna inte blir vanligare i den takt man hoppats.

Om det i augusti finns en digitalbox i färre än 85 procent av hushållen får kabelbolagen omvandla den digitala signalen till analog till slutet av februari 2008. För det krävs televisionsbolagens samtycke. Kommunikationsministeriet hoppas att tv-bolagen ger kabelbolagen tillstånd att omvandla signalen. Kommunikationsministeriet sammankallar televisionsbranschens aktörer för att granska den digitala situationen i kabelhushållen den 6 augusti.

Ministeriet rekommenderar också att tv-bolagen och Kabeltelevisionsförbundet snabbt tillsammans med undervisningsministeriet utreder vilka begränsningar lagen om upphovsrätt ger för omvandling av signalen i kabeltelevisionsnäten och å andra sidan i husbolagens centralantennät.

Den här lösningen har man kommit till i diskussioner som kommunikationsministeriet fört med televisionsbranschens aktörer för att klarlägga digital-tv-situationen.

Enligt statsrådets principbeslut övergår man i Finland helt till digitala tv-sändningar den 31 augusti 2007. Samtidigt stängs det analoga sändningsnätet.

Bästa utbudet med en egen digitalbox

Av hushållen har redan 66 procent skaffat en digitalbox eller en digitaltelevision. Enligt färska uppgifter från Finnpanel har man i 78 procent av antennhushållen och 51 procent av kabelhushållen övergått till att följa med digitala tv-sändningar. Försäljningen av digitala adaptrar tros fortsätta livlig.

Kommunikationsministeriet hoppas att man övergår till att följa med de digitala sändningarna i huvudsak enligt den ursprungliga modellen med hjälp av digitala mottagare som skaffas till hemmen. Så får man det bästa utbudet och tilläggstjänsterna.

Central digital adapter möjlig i antennhushåll

Enligt Rundradions tolkning senaste vecka får ett husbolag omvandla den digitala signalen till analog om det dessutom erbjuder fulla digitala televisionstjänster. Omvandlingen sker med en central digital adapter. Den centrala digitala adaptern är ett alternativ för den digitala övergången närmast i antennhushåll.

Det är föråldrad teknik att sända analogt, så det är en tillfällig lösning att omvandla sändningarna till analoga. Användningen av en central digital adapter är förbunden med problem. Den centrala adaptern förmedlar endast en del av de digitala tv-kanalerna. Också de tilläggstjänster som finns i sändningen faller bort, till exempel den elektroniska programguiden och språkalternativ för textningen. Med central adapter kan man inte heller se på betal-tv-kanaler.


Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742