null En plan för handel med frekvenser blev klar

En plan för handel med frekvenser blev klar

Pressmeddelande 29.04.2008 16.27 fi sv

Auktionering av frekvenser kan börja ordnas också i Finland. En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet anser att en kommersiell fördelning av vissa frekvensområden är möjlig. Den som fått frekvenser till sitt förfogande ska också kunna sälja koncessionerna vidare.

Hittills har statsrådet beviljat koncessionerna enligt sitt övervägande, genom en så kallad skönhetstävlan.

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till kommunikationsminister Suvi Lindén den 29 april.

Enligt arbetsgruppen kan man genom att kommersialisera frekvenserna öka konkurrensen och underlätta möjligheterna för nya företag att komma in på marknaden. Kvaliteten och utbudet på kommunikationstjänster blir då bättre. Enligt regeringsprogrammet bör användningen av frekvenser göras smidigare. En utredning av sätten att fördela frekvenser behövs i Finland också av den orsaken att frekvenspolitiken är en central del av det lagpaket om elektronisk kommunikation som är under beredning i EU.

Enligt arbetsgruppen är det möjligt att kommersialisera frekvenserna i Finland tidigast i slutet av 2009. Frekvensområdet 2,5-2,69 GHz frigörs från annat bruk i början av året.

Det här frekvensområdet kan användas för utbud av trådlösa bredbandstjänster. Arbetsgruppen föreslår att fyra nätkoncessioner beviljas för frekvensområdet. Av dem föreslås en bli reserverad för en ny aktör. Telebolagen föreslås få ansöka om koncessioner för perioder på 15 år åt gången.

En marknadsinriktad frekvensmodell kan genomföras endera med auktionering eller med en förnyad skönhetstävlan. Vid auktionering vinner det högsta budet. Företaget betalar emellertid inte summan på en gång, utan årligen i jämna rater. Storleken på en rat är alltså det högsta budet delat med koncessionsperiodens längd.

I skönhetstävlan ansluts till modellen en koncessionsavgift, som fastslås enligt frekvensernas marknadsvärde. Också den här s.k. administrativa incitamentsavgiften betalar telebolagen årligen. Med båda modellerna för att sköta den kommersiella fördelningen betalar telebolagen dessutom de normala frekvensavgifter som uppbärs för radiokoncessioner.

Enligt förslaget beviljas koncessionerna som för närvarande av statsrådet. Statsrådet bestämmer också i fortsättningen om villkoren för bruket av frekvenserna, så att man säkrar en tillräcklig störningsfrihet. Företagen kan överföra koncessionerna vidare, men statsrådet kan av särskilda skäl neka till att godkänna överföringen. Orsaken till ett nekande beslut är till exempel att konkurrensen förvrids.

Enligt arbetsgruppens utredning reserveras tre av fyra nät för frekvensfördelad teknik, så som UMTS-LTE. Ett nät reserveras för tidsfördelad teknik, så som mobil-WiMax. Arbetsgruppen föreslår att minst en koncession ges till en aktör som saknar en ikraftvarande koncession för tredje generationens mobilkommunikationsnät.

Arbetsgruppen tar inte ställning till om de modeller gruppen föreslår borde tas i bruk. Om sättet att bevilja koncessioner för frekvenserna förnyas bör man ändra kommunikationsmarknadslagstiftningen. Ministeriet begär branschens utlåtanden om arbetsgruppens arbete.


Ministern betonar frekvensernas betydelse

Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén växer frekvensernas betydelse i samhället och ekonomin. Orsaken till det är att trådlös kommunikation och många slag av intelligenta dataterminaler snabbt blir vanligare.

- De nya apparaterna och tjänsterna ställer större effektivitets- och smidighetskrav än tidigare på frekvensförvaltningen. Så skapar de utmaningar för Finlands traditionella frekvenspolitik.

- Fördelningen av frekvenserna är en så betydande kommunikationspolitisk fråga att eventuella förändringar kräver en grundlig politisk beredning, betonade kommunikationsministern.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348, 0400 788 530
konsultativa tjänstemannen Olli-Pekka Rantala, tfn (09) 160 28585, 050 344 3400