En tidigare utdelning av dagstidningarna kan inledas – riksdagen vill följa med konsekvenserna

Pressmeddelande 10.03.2005 00.00 sv

Dagstidningarna kan på landsbygden börja delas ut tidigare än för närvarande, när kraven på transporthastigheten för förstaklassbrev mjukas upp. Regeringen föreslog den 10 mars att ändringen av lagen om posttjänster skall stadfästas. Lagen träder i kraft den 1 april.

Enligt lagförändringen bör minst 85 procent av inrikes brevförsändelser av första klass levereras till mottagaren följande arbetsdag efter avsändandet. Minst 98 procent av brevförsändelserna bör levereras senast den andra arbetsdagen. Enligt den lag som nu är i kraft bör minst 95 procent av brevförsändelserna delas ut följande arbetsdag.

Distributionsreformen har planerats av Posten Finland Abp tillsammans med dagstidningarna.

Då riksdagen behandlade lagändringen förutsatte den att kommunikationsministeriet följer med hur lagen inverkar på posttjänsterna. Ministeriet bör rapportera i frågan om tre år.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463