Enhetliga spelregler för EU:s hamnar

Nyhet 27.06.2013 13.36 fi sv

Europeiska kommissionen föreslår en förordning som ger ökad transparens i hamnarnas finansiering och underlättar tillträdet till marknaden för hamntjänster.

Den senaste tidens ekonomiska situation har skapat ett tryck på att effektivisera hamnarnas verksamhet och öppna marknaderna. Syftet med förslaget till förordning är att öka transparensen i den offentliga finansieringen av hamnarna och försöka hindra de offentliga stöd som förvränger konkurrensen mellan hamnar.

Samtidigt skulle det fastställas principer för hur hamnarnas infrastruktur ska prissättas. Målsättningen är att säkerställa hamnarnas investeringsförmåga och förhindra eventuell överprissättning.

Åtgärderna riktas mot de sammanlagt över 300 hamnarna i EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T). I varje hamn ska det bildas en rådgivande kommitté bestående av dem som använder hamnen.

I Finland skulle förordningen omfatta hamnarna Eckerö, Fredrikshamn-Kotka, Hangö, Helsingfors, Kaskö, Kemi, Sköldvik, Karleby, Mariehamn, Uleåborg, Jakobstad, Björneborg, Raumo, Rautaruukki/Brahestad och Åbo-Nådendal.