Enighet om en rundradioavgift och om övervakningen av Yle

Nyhet 01.10.2009 16.56 fi sv

Regeringspartierna har nått enighet om från vilka målsättningar man börjar bereda ändringar i lagstiftningen för en reform av Yles finansiering och förvaltning. Man förhandlade om ärenden som gäller Yle den 1 oktober.

En rundradioavgift ska börja uppbäras från början av 2012. Avgiftens storlek både för företag och hushåll slås fast hösten 2011, när regeringen definierar nivån för finansieringen av Yle. Den avgift företagen betalar blir graderad enligt deras omsättning.

Yles förvaltningsmodell reformeras så, att public service-verksamheten övervakas av ett utomstående råd som är oberoende av Yles ledning.