Enighet om prissättningen av bredband på en megabit

Nyhet 12.10.2010 16.31 fi sv

De viktigaste telebolagen har förbundit sig till att också i glesbygdsområden hålla priserna skäliga för de bredbandförbindelser på en megabit som erbjuds som samhällsomfattande tjänst. Man kommer inte att med lag börja reglera priserna. Det berättade kommunikationsministeriet den 12 oktober.

Bredbandsförbindelsen på en megabit blev från början av juli en samhällsomfattande tjänst, som bör vara tillgänglig för alla till ett skäligt pris.

Kommunikationsministeriet blev tvunget att ingripa i telebolagens prissättning av bredbandet, när det framgick att verkställandet av lagen medför klara problem för medborgarna.