Enkät: Finländarna skulle hellre betala skatt för att använda bil än för att köpa bil

Nyhet 19.07.2013 10.00 fi sv

Enligt den medborgarenkät som kommunikationsministeriet låtit göra skulle finländarna hellre betala för att röra sig med bil än för att köpa och äga en. Många stöder även att prissättningen skulle variera regionalt.

De som svarat på enkäten anser att den nuvarande beskattningen av fordon är orättvis. Hela 57 procent anser att man borde övergå från den nuvarande beskattningen av bilar till att beskatta bilanvändningen mer än tidigare.

Medborgarenkäten är en del av arbetet i den arbetsgrupp som tillsatts av kommunikationsministeriet för att utreda framtida trafiklösningar. Arbetsgruppen, som leds av Jorma Ollila, försöker hitta nya modeller för hur man i framtiden kan avgiftsbelägga trafiken på ett intelligent och rättvist sätt.