Ett år kvar till övergången till digital-tv

Pressmeddelande 31.08.2006 12.02 sv

Finland övergår till enbart digitala televisionssändningar om jämnt ett år.

Reformen innebär att tv-tittarna måste förse sina tv-apparater med en digitalbox. Alternativet är att skaffa sig en tv-apparat med en inbyggd digitalmottagare. I juni fanns det en digitalbox eller en integrerad digital-tv-mottagare i 50 procent av alla tv-hushåll.

Bland de tv-tittare som redan nu tar emot digitala utsändningar finns särskilt många hushåll med antenn, landsbygdsbor och barnfamiljer. I städer där hemmen har tillgång till kabel-tv har övergången till digitaltekniken varit långsammare.

Kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket och tv-bolagen stöder digital-tv-reformen bl.a. med en informationskampanj samt praktisk rådgivning och upplysning.

Enligt kanslichef Harri Pursiainen har övergången till den digitala televisionen framskridit enligt planerna. - Men det finns särskilda grupper bland befolkningen och vissa frågor som kräver speciellt mycket uppmärksamhet och åtgärder. Det gäller t.ex. skuggområden i det digitala televisionsnätet samt testsystem för att säkerställa att anordningarna fungerar på önskat sätt. Genast i början av nästa år startas en rådgivningstjänst för att hjälpa åldringar till rätta med digital-tv:n, säger Pursiainen.

Pursiainen menar att det inte finns någon orsak att senarelägga reformen. - Det blir dyrt att upprätthålla två överlappande system. Oavsett när reformen äger rum kommer en del tv-tittare att skjuta upp inköpet av en digital utrustning in i det sista.

I Östra centrum i Helsingfors ordnades ett digital-tv-jippo den 31 augusti. Vid evenemanget gavs nyttiga tips om hur man köper och använder en digitalbox.

Den tekniska utvecklingen gör det nödvändigt att digitalisera televisionsnäten. Också på annat håll i världen går man över till den digitala televisionen. Europeiska unionen har rekommenderat att medlemsstaterna genomför reformen före år 2012. På Åland är samtliga tv-sändningar redan nu digitala.

Statsrådet fattade den 4 november 2004 ett principbeslut om att Finland övergår till helt digital televisionsverksamhet den 31 augusti 2007. De första digitala tv-sändningarna inleddes den 27 augusti 2001.


Ytterligare information:
överdirektör Liisa Ero, tfn 09-60 28461
projektchef för TV 2007-gruppen Tauno Äijälä, tfn 0400 210 251
digital-tv-informationsgruppen
/informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn 0400 502 128
www.digitelkkari.fi