Tillbaka

Ett enhetligt EU-körkort skall införas

Ett enhetligt EU-körkort skall införas

Pressmeddelande 28.03.2006 15.07 sv

Körkorten inom Europeiska unionen skall förenhetligas. Transportministerrådet nådde politisk enighet om körkortsdirektivet den 27 mars i Bryssel.

Det blir emellertid långa nationella övergångsperioder för att byta de nationella körkorten till ett EU-körkort. Under 26 år skulle korten tas i bruk på unionens hela område.

Avsikten är att man gör det svårare att förfalska körkortet, att man förbättrar trafiksäkerheten och att man underlättar unionsmedborgarnas fria rörlighet.

Också tidigare har man strävat till samförstånd om körkortsdirektivet, men det har fallit på motstånd närmast från länderna i Mellaneuropa. Finland har understött ett förenhetligande av korten. Europaparlamentet väntas godkänna projektet inom en nära framtid.

Transportrådet förde också en principdiskussion om i vilken omfattning tjänsteavtalsförordningen borde tillämpas inom kollektivtrafiken. I juni strävar transportrådet till politiskt samförstånd i frågan.

Finlands ståndpunkt har varit att inom järnvägstrafiken bör besluten om att öppna den nationella persontrafiken för konkurrens förbli hos medlemsländerna. Finland kan emellertid godkänna en konkurrensutsättning av järnvägstrafiken inom SAD-området, om övergångstiderna är tillräckligt långa. Inom busstrafiken anser Finland det vara viktigt att de nuvarande avtalen om region- och stadsbiljetter förblir kvar.

Kommunikationsminister Susanna Huovinen deltog i transportrådets möte.


Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn 040 779 3436
biträdande avdelningschef Reino Lampinen, tfn 050 515 1303