null Ett nytt avtal förstärker isbrytningssamarbetet mellan Finland och Sverige

Ett nytt avtal förstärker isbrytningssamarbetet mellan Finland och Sverige

Pressmeddelande 20.06.2012 15.14 fi sv

Regeringen föreslår att ett samarbetsavtal för isbrytning mellan Finland och Sverige ska godkännas. Finland och Sverige undertecknade avtalet förra augusti i Island. Avtalet kommer att fördjupa samarbetet mellan länderna för planerandet och ordnandet vintersjöfartstjänster. På detta sätt kan allt effektivare och mer ekonomiska isbrytningstjänster garanteras också under svåra isvintrar.

Målet med avtalet är att förbättra tillgången till isbrytare, förkorta väntetiderna och minska kostnaderna.

Då fartyg bistås av den isbrytare som befinner sig närmast, oberoende av fartygets anlöpshamn, görs besparingar i form av minskat antal tomma övergångar, vilket sänker bränslekostnaderna och förkortar väntetiderna som dessa övergångar orsakar. På lång sikt sjunker helhetskostnaderna för isbrytning på avtalsområdet eftersom parterna inte själv tvingas anskaffa isbrytare för att klara av de allra svåraste isförhållandena. Avtalet gör det möjligt att bereda ett allt intensivare samarbete inom förvaltningen av resurser för isbrytning.

Avtalet är i kraft i 20 år. Av Finland förutsätter avtalet en kapacitet på fem isbrytare. Fyra av dessa isbrytare bör vara av klass A, och en av klass B. Finland har sådana isbrytare som avtalet kräver.

Regeringen lade onsdagen den 20 juni fram en proposition för riksdagen om att godkänna avtalet som gjorts med Sverige om att gemensamt ordna vintersjöfartstjänster och att samarbeta inom detta område.

Finland och Sverige har samarbetat inom isbrytning sedan år 1961 genom ett nordiskt isbrytaravtal. Samarbetet har främst utförts på Bottniska viken, men under svåra isvintrar också på hela Östersjöområdet för att bistå trafik som riktar sig mot Finland och Sverige.


Ytterligare information: Jari Gröhn, överingenjör, tfn 0295 34 2501