null Ett stöd på en halv miljon för program för främjande av gång och cykling

Ett stöd på en halv miljon för program för främjande av gång och cykling

Pressmeddelande 16.03.2021 15.02 fi sv

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat statsunderstöd till kommunspecifika program för främjande av gång och cykling. År 2021 genomförs det 22 projekt som får understödet, och de får sammanlagt 530 000 euro. Tack vare understödet kommer program att utarbetas på olika håll i Finland, och de kommer att förbättra förutsättningarna för gång och cykling i kommunerna.

”Utarbetande av program för främjande av gång och cykling och konsekvent genomförande av dem i kommunerna spelar en viktig roll när man vill öka populariteten av gång och cykling lokalt. Man vill verkligen förbinda sig till att främja dessa transportsätt i kommunerna, och just det är väldigt viktigt för hållbar transport i framtiden. Nu har man gett understödet åt helhetsbetonade projekt – bland dem finns tväradministrativa projekt, utveckling av infrastruktur och styrning av transport”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki från Traficom.

Genom programmen gör man gång och cykling säkrare och mer lockande

Statsunderstödet beviljades för första gången för utarbetande av kommunala program för främjande av gång och cykling eller för uppdatering av existerande program. Finansieringen beviljades till projekt där man utarbetar ett tväradministrativt program för främjande av gång och/eller cykeltrafik. Dessutom beaktade man vid valet av projekt att programmet ska förbättra omständigheterna för gång och cykling samt deras dragkraft och säkerhet på ett helhetsbetonat sätt. 

Understödet beviljades till följande kommuner: Ackas, Asikkala, Hangö, Tavastehus, Kangasala, Kauhajoki, Karleby, Kotka, Kärkölä, Lappo, Libelits, Lovisa, Muhos, Nokia, Parkano, Tammerfors, Utajärvi, Nystad, Vasa, Vanda, Viitasaari och Övertorneå. 

Stöd för utarbetande av kommunspecifika program för främjande av gång och cykeltrafik är en del av det riksomfattande programmet för främjande av gång och cykeltrafik, som kommunikationsministeriet lanserade 2018. Målet är att förbättra förutsättningarna för gång och cykling i kommunerna, minska växthusgasutsläppen från trafiken och förbättra folkhälsan. Syftet med programmet är att nå en tillväxt på 30 % i gång- och cykelresorna före 2030. Programmet stödjer även regeringsprogrammets och färdplanen för fossilfria transporters mål att minska trafikens utsläpp med hälften före 2030. 

Ytterligare information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom 

Virpi Ansio, specialsakkunnig, tfn 029 534 6826, virpi.ansio(at)traficom.fi Kati Hyvärinen, överinspektör, tfn 029 534 6704, kati.hyvarinen(at)traficom.fi

Kommunikationsministeriet 

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire