null EU föreslår godskorridorer på bannätet

EU föreslår godskorridorer på bannätet

Pressmeddelande 19.03.2009 16.44 fi sv

Regeringen stöder EU:s förslag till förordning, med vilken man på bannätet vill skapa järnvägskorridorer för godstransporterna. Regeringen överlämnade en skrivelse i ärendet till riksdagen den 19 mars.

Med förordningen har man för avsikt att för godstransporterna på järnvägarna skapa korridorer, som ska sträcka sig över två eller flere medlemsländers territorium. Också delar av bannätet i tredje länder i Europa kan höra till en korridor för godstransporter. Järnvägskorridorerna ska stödja sig på det allmäneuropeiska transportnätet, det s.k. TEN-nätet. Med godskorridorerna kan man i Mellaneuropa göra transporterna med godståg snabbare och effektivare.

Medlemsländerna ska ge förslag till korridorer för godstrafik på järnvägarna. Antalet godskorridorer i ett medlemsland är beroende av hur många EU-grannländer med landsgräns det har och av den transporterade godsmängden i tonkilometer. Finland har endast en järnvägsförbindelse över gränsen till ett annat EU-land, mellan Torneå och Haparanda.

Utvecklingen för mängden godstrafik på järnvägarna har gått emot gemenskapens målsättning. Med förslaget strävar man att öka järnvägarnas andel av alla godstransporter på EU-området. En ökning av järnvägarnas andel stöder också EU:s klimatmål.

För Finland har förordningen närmast indirekta konsekvenser, eftersom godskorridorerna skulle göra våra export- och importtransporter snabbare på de viktigaste marknaderna i Mellaneuropa. En effektivering av godstransporterna på järnvägarna väntas förkorta de totala transporttiderna, öka transporternas punktlighet och förbättra servicen.

Regeringen konstaterar att den stöder åtgärder med vilka man strävar att främja järnvägarnas konkurrenskraft på Europas marknad för godstransporter.

Ytterligare information
trafikrådet Lassi Hilska, tfn (09) 160 28497