EU har godkänt Finlands investeringsstöd för svavelrenare på fartyg

Nyhet 25.01.2013 15.36 fi sv en

Europeiska kommissionen godkände den 23 januari 2013 ändringsförslagen till statsstödsprogrammet som berör Finlands miljöstöd till fartygsinvesteringar. I och med ändringarna kan investeringsstödet riktas till teknologi för att rena avgasutsläpp, i synnerhet installation av s.k. svavelrenare på fartyg i användning.

- Jag är glad över att kommissionen godkände vårt stödprogram. Investeringsstöd för svavelrenare är ett sätt att lösa de utmaningar som uppstår i samband med svavelregleringen. Jag anser investeringsstödet vara viktigt eftersom vi med hjälp av det samtidigt kan förbättra miljöskyddet inom sjöfarten, främja utvecklingen av miljöteknologin och sysselsättningen samt hjälpa sjöfartsnäringen att anpassa sig till svavelregleringen, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen belåtet.

Kommunikationsministeriet föreslog i budgetförhandlingarna 2012 ett investeringsstöd på 30 miljoner euro för installation av teknologi som minskar utsläpp på fartyg i användning.