EU-ländernas beslutsfattande om att stänga luftrummet för rysk flygtrafik framskrider

Pressmeddelande 28.02.2022 09.45 fi sv en

Kommunikationsministeriet.

EU-ländernas beslutsfattande om att stänga luftrummet för rysk flygtrafik framskrider. Finland förbereder sig på att agera utifrån de riktlinjer som gemensamt dras upp i EU. Vi informerar när det finns mer att berätta i frågan.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, kontakter: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187, susanna.niinivaara@gov.fi