Tillbaka

EU och Kina har ingått avtal om sjötransporter

EU och Kina har ingått avtal om sjötransporter

Pressmeddelande 03.02.2006 14.34 sv

Europeiska unionen och Kina har ingått ett avtal om sjötransporter. Regeringen föreslår för riksdagen att Finland godkänner avtalet och lagen i anknytning till det.

Avtalet är det första sjötransportavtalet mellan EU och en utomstående stat. Det visar väg också för andra motsvarande avtal. Dessutom främjar avtalet den politiska dialogen mellan EU och Kina.

Avtalet baserar sig på ett fritt utbud av sjötransporttjänster och förpliktar parterna att frångå diskriminerande förfaranden. Det erbjuder bland annat fartyg från EU:s medlemsländer oinskränkt tillträde till Kinas hamnar och tvärtom.

Avtalet främjar frakttransport från Europa till Kina och från Kina till Europa. På Finlands sjöfartsnäring inverkar avtalet emellertid relativt lite. Avsikten är att det bilaterala sjöfartsavtal som finns mellan Finland och Kina fortfarande skulle förbli i kraft i tillämpliga delar.Ytterligare information:
regeringsrådet Pekka Kouhia, tfn (09) 160 28612 eller 040 771 8522